tpac copy

 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด

THAI POLYACETAL CO., LTD.

 

 

tpcc copy

 

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด 

THAI POLYACARBONATE CO., LTD.

 

 

*Production Operator (1 ตำแหน่ง)

-เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

-อายุ 20 - 27 ปี (สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้)

-วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์

ช่างเครื่องมือวัด

 

บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เทียบเท่าโรงงานชั้นนำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อาทิเช่น
โบนัส-ค่าเช่าบ้าน-ค่าเบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
ค่าครองชีพ-ค่าเบี้ยขยัน
ชุดพนักงาน-รถรับ-ส่ง-ประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล-ค่ารักษาฟัน สหกรณ์ออมทรัพย์ และ อื่นๆ
ผู้สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่
ประชาสัมพันธ์ของโรงงาน
ณ ตึกบริหาร หรือส่งประวัติ รูปถ่าย พร้อมหลักฐานการศึกษามายัง

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร
ตู้ป.ณ. 85 มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 684 816-7 โทรสาร. 038 687 776
E-Mail: kittima.serm@th.tpcc-tpac.com